Over mij


IMG_4455webIk heb van 2001  tot 2017 in het onderwijs gezeten. Eerst 7 jaar in het gewone VO (maatschappijleer en levensbeschouwing) en daarna 10 jaar in het speciaal onderwijs. Daar werd ik mentor van een Reboundklas (later Sluisklas), wat betekende dat ik leerlingen opving/observeerde die (tijdelijk) niet meer welkom waren op het reguliere onderwijs, maar die nog kans maakten om daar wel weer in terug te stromen. Ik begeleidde hen, zowel in leerstof (ze hadden vaak grote achterstanden) als in hun gedrag (wat hen als eerste in de problemen had gebracht). Dat een groot deel van mijn leerlingen een zeer positieve ontwikkeling meemaakte, was aan een aantal zaken te danken.

  • Ten eerste: de zeer korte lijnen met thuis. Als ouder(s) en school, heb je elkaar broodnodig. Wanneer je ervaringen kan delen, zonder elkaar te (ver)oordelen, werk je echt samen en vul je elkaar aan.
  • Het feit dat ik leerlingen altijd respecteer in hun keus, hoe die ook uitvalt. En elke keus heeft consequenties, maar de keus is aan henzelf en niet aan mij, ook niet om ze daarop te beoordelen.
  • Dat ik zeer duidelijk ben in wat ik acceptabel vind en wat niet.
  • Dat ik wezenlijk geïnteresseerd ben in mijn leerlingen en ik elke dag weer blij ben om ze te zien.
  • Dat ik lesgeven erg leuk vind. Het is zo leuk als een leerling opeens echt snapt wat je uitlegt. Bij een groot deel van mijn leerlingen bleek de achterstand in hun leren een grote factor voor hun ‘niet handige’ gedrag.

Met mijn achtergrond in de sociaalpedagogische hulpverlening, gecombineerd met mijn voorliefde voor deze groep, voel ik me als een vis in het water als ik hen net dat steuntje in de rug kan geven, waardoor ze weer op eigen kracht vooruit kunnen.