Jong Talent


Jong Talent is een spel,  dat ontwikkeld is om jongeren een goed zicht op zichzelf te geven. Het spel helpt je om keuzes te maken.
Je moet veel keuzes maken, op school en in je leer- en studietraject, maar ook daarbuiten. En om beter erachter te komen wat bij jou hoort, wat voor jou werkt en om te weten wat je eigenlijk wilt, ga je aan de slag met 2 spelborden, een hele stapel talenten en nog meer toebehoren.

Voordat de eerste spelronde start, is er een oriëntatiegesprek. Hierbij kijken we naar je persoonlijke- en familiesituatie, school, hobby’s en andere interesses. Dan volgen er twee spelmomenten (van elk 1 tot 1,5 uur) en een evaluatie.  De oriëntatie en evaluatie zijn samen met ouder(s).

Het spel begint met het kiezen en je bewust worden van talenten, die bij jou passen. Dan kijken we hoe ze met elkaar te maken hebben en naar thema’s die bij jou spelen. Later  kijken we naar de samenhang tussen al je verschillende talenten en op welke manier ze voor jou goed inzetbaar zijn. Zo kom je zelf tot een vaak heel praktische conclusie..
Het spel geeft houvast doordat je je meer bewust wordt waar je talenten en mogelijkheden liggen.

Meer info kan je lezen op http://www.jongtalentenspel.nl/