Geweldloos verzet in gezinnen en erbuiten


Dit is een zeer specifieke manier van omgaan met het probleem van gewelddadig en/of zelfdestructief gedrag van kinderen, pubers en adolescenten. Het is een geweldloos antwoord op hun gedrag.
Geweld in welke vorm ook en tegen wie dan ook gericht, zet ouders en andere opvoeders serieus voor het blok.

 • Hoe bescherm ik dit kind tegen zichzelf?
 • Hoe bescherm ik (mijn) andere kinderen?
 • Hoe bescherm ik mijzelf?
 • Hoe zorg ik dat ik mijn zelfbeheersing nog bewaar?
 • Gaat een ‘harde aanpak’ werken? Hoe moet het dan met de relatie die ik heb met datzelfde kind?
 • Wat als het helemaal uit de hand loopt?
 • Ik kan niet meer verder, ik wil mijn kind het liefst niet meer in huis hebben.
 • Wie kan ik nog te hulp roepen?
 • Wie kan mijn kind nog opvangen, ik kan het niet meer!

Ditzelfde dilemma geldt ook voor een dwangmatig kind. Het kan gaan om kinderen die vaak buiten het gezin redelijk normaal functioneren, maar binnen het gezin ontsporen en met hun ‘buien’ en uitvallen een negatieve stempel drukken op het gezinsleven.
Zo’n situatie doet er soms jaren over om zich zo te ontwikkelen.

Hier komen nog vragen bij als:

 • Welke grenzen mag ik mijn kind (eventueel gediagnosticeerd met bv OCD) stellen?
 • Wordt het afwijkend gedrag dan niet erger?

De Israëlische pedagoog, Haim Omer, heeft een zeer directe, werkbare en respectvolle aanpak van dit soort problematiek uitgedacht. Dit antwoord biedt duidelijk perspectief. Ook voor ouders/opvoeders, die al te lang machteloos langs de kant staan en het idee hebben, dat niets nog kan helpen.
De combinatie van inzicht in deze strategie, vastberadenheid  en de wil om weer aan een positieve relatie te bouwen, geven dan de power om aan de slag te gaan. Om er weer als gezin samen, uit te komen.

Herken je jezelf in bovenbeschreven situaties of vragen, dan kan ik je alvast de boeken van Haim Omer van harte aanbevelen. Titels zijn: Geweldloos verzet in gezinnen, Waakzame Zorg, Nieuwe Autoriteit  en als laatste De behandeling van angst bij kinderen en jongeren.